Začínáme s opravou kapličky v Hájku

25 Dub


Ve spolupráci s panem Radimem Králem (OSMaKS Tišnov), jsme letos zahájili první kroky k opravě kapličky v Hájku, která je díky vrostlému kmeni staré lípy poškozená. Jelikož v loňském roce muselo proběhnout pokácení tohoto přes 200 let starého stromu, zůstal nám po ní jen obrovský kmen, který bude nutné odstranit, aby mohla proběhnout oprava kapličky.

Proto ve čtvrtek 18.4.2024 proběhlo první jednání u kapličky v Hájku. Schůzky se zúčastnil za OV Hájek – Hajánky pan L. Kotouček, dále paní L. Suchomelová, pan R. Král za MÚ Tišnov, paní restaurátorka M. Mrázová a pan D. Lorenc jakožto sanační odborník. Výsledkem jednání byl odborný postup opravy kapličky a kalkulace předběžné ceny, aby mohla být oprava této památky zařazena do rozpočtu města Tišnova na rok 2025.

Ve dnech 22.4. – 23.4. proběhlo odstranění pařezu odbornou firmou, vyřezáním a vydlabáním.