Výsledek Tříkrálové sbírky Hájek – Hajánky 2024

22 Led

 V sobotu 6.1.2024 a 13.1.2024 , proběhla v naší vesnici Tříkrálová sbírka .

Finanční podporu pro Charitu vybírali tříkráloví koledníci, kteří přinášejí požehnání do našich domovů a zároveň žádají pro podporu pro nemocné, handicapované a ostatní lidi v nouzi.

Děkujeme všem koledníkům, dárcům i organizátorům.

Výtěžek Hájek – Hajánky byl 9.340 Kč.

O sbírku se letos postarali:

V Hájku 6.1.2024

Zuzana Formanová, Klára Šaclová a Petr Šacl.

V Hajánkách 13.1.2024

Anna Dvořáková, Ester Dvořáková, Sára Dvořáková a Šimon Dvořák