Rekapitulace roku 2023 na Výroční členské schůzi Spolku Vinohrad

15 Bře

V sobotu 9.3.2024 proběhla v kulturním domě v Hajánkách již 13. členská schůze spolku, které se zúčastnilo 21 členů. Předsedkyně Pavlína Běhounková zrekapitulovala činnost spolku za rok 2023 a poděkovala všem, kteří se podílejí na organizování a pomoci na akcích. Finanční zprávu o hospodaření přečetla Kateřina Kolačná a poděkovala za finanční podporu města Tišnova a sponzorské dary od samotných občanů.

Dotace od města Tišnova a sponzorské dary, byly pro Spolek Vinohrad velkým přínosem, mohli jsme si dovolit zakoupit a darovat krásné výhry a pořídit potřebné vybavení na akce.

A jaký byl rok se Spolkem Vinohrad ?

Náš “malý” spolek zorganizovalo v roce 2023 pro svoje členy a občany naší obce 11 zábavných akcí a 2 pracovní brigády, při kterých jsme spolupracovali s Osadním výborem a městem Tišnov. Brigády, které jsem zorganizovali, byly prospěšné obci i kulturnímu životu zde. Proběhl tradiční jarní úklid naší dědiny, vymalování pohostinství a celkový úklid kulturního domu, který je hojně využíván, jak akcemi místních spolků, tak i na soukromé oslavy místních obyvatel.

1.4.2023 Jarní úklid obce

Během let jsme také zvelebili hřiště v Hajánkách a společně vystavěli altánek. Na hřišti se pořádá spousta akcí, ať už pálení čarodějnic, dětské dny, loučení s prázdninami, ale také letní opékání špekáčků nebo různé oslavy narozenin. Je to také jedno z mála míst, kde se mají občané možnost setkávat. Proto si myslíme, že energie vynaložená tímto směrem, je správná a máme v plánu v tomto pokračovat.

9.9.2023 – Loučení s prázdninami


Po dvou letech se vrátil do Hájku a Hajánek Masopust. Až loni se po covidové pauze
podařilo dát dohromady partu dospělých a dětí, kteří se za doprovodu harmoniky opět vydali
na masopustní průvod dědinou, který si všichni parádně užili. Poté, co jsme na jaře uklidili celou dědinu a proběhlo první opékání špekáčků při pálení čarodějnice, se děti těšily na Pirátský dětský den, plný soutěží a her s vodou, a protože bylo krásné počasí, nikomu ani nevadilo, že jsme skončili všichni úplně mokří. V srpnu se naši borci zúčastnili fotbalového turnaje v Jamném, kde skončili na krásném druhém místě a dovezli další pohár do naší hospůdky. S prázdninami jsme se rozloučili na místním hřišti dnem plným sportování, a jakmile začal foukat konečně podzimní vítr, vydali jsme se na Stanoviska pouštět draky. Lampionový průvod a slíbená hranolková párty nám bohužel z důvodu špatného počasí nevyšla, ale o to více se děti těšily na maškarní karneval, který byl letos na téma ZOO. Kulturní dům se doslova proměnil v džungli a děti se dobře bavily, tančily a soutěžily. Velkou radost měly z bohaté tomboly a dočkaly se i slíbených hranolek. Největší akcí tohoto roku byl Mikuláš, kdy se zdobení stromečku a mikulášské nadílky zúčastnilo přes 30 dětí, včetně místních miminek s rodiči.

Adventní čas, sněhová nadílka a naše rozsvícená kaplička vykouzlila krásnou podívanou a kouzelnou atmosféru, kterou si užili úplně všichni. Další akcí tohoto roku bylo tradiční setkání všech sousedů, chalupářů a přátel na Štědrý den u kapličky v Hajánkách, kde jsme si popřáli krásné svátky, zazpívali koledy a rozešli se do svých domovů. Této akce se zúčastnilo bezmála 80 lidí. Poslední akcí roku, byl tradičně Memoriál Pepy Bednáře, kdy se v místní hospůdce sešli se vzpomínkou na našeho souseda u kytar a dobrého jídla jeho kamarádi a muzikanti.
Mimo výše uvedené akce je nutné zmínit spolupráci s charitou města Tišnova, kdy se členové spolku podílí na tříkrálové sbírce, během celého roku chodíme přát k významnému jubileu sousedům od věku 70 roků a celoročně se staráme o provoz a aktualizaci webových stránek www.hajanky.cz.
Spolek má v pronájmu také místní kulturní dům společně s pohostinstvím, kde se celoročně dobrovolníci střídají v obsluhování, aby se zde zachovalo naše společenské centrum.