Pozvánka na zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky dne 18.4.2024 (čtvrtek) v 18:00 hodin v areálu KD Hajánky.

15 Dub

           Program jednání:

          1) Zahájení ( technický bod, program jednání )

          2) Černé skládky ( neoprávněný zábor veřejného prostranství )

          3) Zajištění pálení čarodějnice

          4) Zhodnocení akce – “Obecní úklid”

          5) Plnění usnesení ze dne 29.2.2024 a předcházejících

          6) Různé ( podněty, dotazy připomínky….)

          7) Usnesení

          8) Závěr