Historie kapliček v Hajánkách a Hájku

16 Srp

Výpis z Pamětní knihy obce Hájku.

Zapsal roku 1934 kronikář a knihovník pan Josef Vašík, narozen r. 1891 v Hajánkách č.p.5, který později žil v Hajánkách č.p.14.

      Naši občané měli, jako chudobná obec, postavenou zvoničku po starodávnu. Byly to zakopány dva sloupy a přes ně trám na němž byl upevněn malý zvonek, a tak se zvonilo. Taková zvonička stála na dvorku pana Bednáře č. 34 v Hajánkách.

    Teprve roku 1856 postavili sobě z milodarů a obětavé práce vzornou a památnou kapličku, na které ve věži upevněn byl zvon, který hlaholil denně občanům jak klekání, tak i v poledne.  A v pátek 3 hodiny na památku ukřižování spasitele.

     Také kolem kapličky vysadili občané na památku tři lípy, které se zde dodnes svou chloubou vypínají. U kapličky po pravé straně je kříž postaven občany z milodarů roku 1856.

K celkové rekonstrukci kapliček v Hájku a Hajánkách, hrazené z fondu EU na opravu historických objektů došlo v roce 2006.     
Křížek se v původní podobě dochoval až do roku 2011. Měl uprostřed srdce, ve kterém bylo vepsáno „ 1855 “.                                  

Kaplička v roce 1996

Kaple po rekonstrukci, rok 2011 po odstranění křížku. Kaple byla také vykradena a staré obrazy a sochy byly nahrazeny soškami a obrazy od místních občanů.

Foto níže:

Kaplička a její staré lípy

Uvnitř kapličky po rekonstrukci

Nový křížek r. 2011

Foto: Pavlína Běhounková

Roku 1916, kdy zuřila světová válka v celé Evropě za císaře Fr. Jos. I Habsburka, byly sbírány zvony, kliky a kotle měděné, cihličky a jiné niklové a stříbrné věci na roztavení a dělání z nich nábojů na válčení a vraždění lidí.

Tak i u nás památný zvon byl vojáky vzat a hájecký zvon také. To bylo za starosty Jana Pokorného a radního Viléma Šmardy. Za peníze dostané za ty dva zvonky koupil pan starosta Pokorný Jan z Hájku zvon válečný ocelový pro Hájek. Hajánky zůstaly bez zvonu vůbec. Po celých 9 let se vůbec na Hajánkách nezvonilo.

     Teprve roku 1925 dne 8. září smluvili se Vašík Josef – toho času člen obecní rady a druhý soused Bartoněk František domkař z Hajánek, že půjdou vybírati milodary po Hajánkách a Hájku a i po Stanoviskách, by mohli zakoupiti v nejbližší době zvon pro Hajánky, a také se věc stala skutkem. Lidé dle možnosti dávali peníze, takže se toho 8. září vybralo asi 700 Kč. Peníze ty jsou uloženy do spořitelny na Unín. Toho roku byly pořádány zábavy a čistý výnos byl věnován na zakoupení nového zvonu.

    Roku 1926 byla udělána úmluva s panem Fišerem Josefem, nynějším ještě farářem, by zvon dal udělat u firmy Hiller a spol. v Brně. Zvon měl váhy 48 kg a stál 1618 Kč. Provedla se ještě jedna sbírka a zvon byl 8. září 1926 za slávy hudby a pan farář udělal po průvodě krásný proslov hodně pamětný a zvon byl za hlaholu hudby zavěšen na věž. – ovšem posvěcený. Kaplička je zasvěcena Panně Marii. Od té doby nám zvon hlaholí slavnostně a zase doprovází i mrtvé.  

        Od roku 1926 je u nás zavedena pouť s procesím, jdeme s křížkem v průvodě na Unín a pan farář s muzikou a krásnými zpěvy jde průvodem k naší kapličce a tam je požehnání a zpívané litanie k Panně Marii. Po průvodě je pak hlučná pouťová zábava. Má být snahou všech občanů by památku tu zachovávali a pilně plnili.

A zase roku 1928 byla koupena socha panny Marie a posvěcena panem farářem Fišerem Josefem, a je každého roku vystavována o pouti 8. září.

Foto: Obyvatelé Hajánek a Hájku při pouťovém procesí u kapličky v Hajánkách

Pohřební památky

Při zemřetí se umírajícímu zvonilo na rozloučenou se svými známými a se světem. Při pohřbu se nebožtíkovi zvonilo na cestu do věčného spánku a na rozloučenou se všemi občany. U kapličky této se s mrtvým zastaví se průvod a ten, který se modlí, odprošuje za zemřelého ostatní sousedy a sousedky by mu vše odpustili, jestli snad někomu ublížil a nemohl se sám odprositi. Lidé mu z lásky odpouští a pak za hlaholu zvonku jdou s mrtvým k Hájku ke kapličce, kde se odprošují za zemřelého podruhé, a potom se s ním jede k unínskému kříži, kde obyčejně přijde pan farář se svojí chasou naproti, tam udělá výkrop a jdou do kostela.

Modlitby a prosby

Také v této kapličce se sousedé a sousedky chodívali modliti na májové pobožnosti. Také v případě sucha se zde společně modlívali, by jim Pán Bůh úrodu zachovati ráčil a seslal hojného deště.

Památky

Hájek má také pěknou úhlednou pamětihodnou kapličku, která je zasvěcena svátkem sv. Anny. Zvoníkem je tam stále Chyba Fr. – kartáčník z Hájku.Vedle kapličky stojí od roku 1940 kříž, který věnovala rodina Bělušova.

Za Hájkem po levé straně k Unínu je kříž, který je darován od nějaké Barbory Juračkové a jejích přátel z Hájku. Kříž ten byl postaven jako milodar roku 1901.

Na počest 100. výročí od založení samostatného Československého státu, obyvatelé Hajánek a Hájku společně 27.10.2018 vysadili Lípu republiky u křížku v Hájku.

Foto: Pavlína Běhounková : Kaplička v Hájku z roku 2013 a 2023, Kříž u cesty v roce 2018 a 2023

MCMI (Rok 1901)