Dosadba třešňové aleje na Stanoviskách

10 Lis

Město Tišnov provedlo počátkem listopadu 2023 výsadbu 23 ks nových třešní v aleji na Stanoviskách. Výsadba byla provedena z dotačního programu Agentury ochrany přírody a krajiny – Podpora přirozených funkcí krajiny –AOPI . Dále bude z tohoto programu hrazena i následná péče o alej po dobu dvou roků.

Město Tišnov také plánuje výměnu a doplnění nevyhovujících ochran proti okusu u stávajících stromků a provedení bezpečnostních či výchovných řezů v celé aleji. Od roku 2022 bylo zahájeno pravidelné sečení trávy a odstraňování náletových dřevin v celé lokalitě.